Treforedlingsprisen 2021 til Øistein Vedahl

Treforedlingsprisen 2021 til Øistein Vedahl

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 23.11.21.

Vedahl har bred erfaring fra norsk og svensk papirindustri, som driftsoperatør, utøvende ingeniør, men også som leder. I de senere år har han også vært brukt som konsulent i forbindelse med vurdering av papirfabrikker i flere europeiske land.

 

Vedahl har rundt 30 års erfaring fra Nordic Paper, de fleste årene på Greaker, der han ble fabrikksjef i 2001. Fra 2004 var han også fabrikksjef på Säffle.

Senere har han vært produksjonssjef hos M. Peterson & Søn i Moss og fabrikksjef ved Lessebo Bruk i Sverige.

Han har nå stillingen som administrerende direktør ved Ranheim Paper & Board. På kort tid har han opparbeidet seg en sterk posisjon i det østerrikske eierkonsernet. Dermed har han fått et bredt ansvar for produktutvikling og investeringsprosjekter ved fabrikken. Han har tatt ansvar for opplæring av de ansatte med bl.a. gjennomføring av grunnkurs i treforedling i regi av Norsk Industri. Han er en leder som inkluderer og inspirerer sine kolleger.

Vedahl har gjennom sin karriere utviklet og vist en bred teknisk kompetanse. Han har vist spesielle evner til å få mer ut av gamle papirmaskiner, både i Sverige og Norge. Dermed er han et godt eksempel på en ekte norsk papirmaker.