Treforedlingsprisen 2023 til Philip A. Reme

Treforedlingsprisen 2023 til Philip A. Reme

Treforedlingsprisen 2023 ble tildelt Philip André Reme. Overrekkelsen skjedde ved styreleder Amund Saxrud i Stiftelsen PFI under markeringen av PFIs 100-årsjubileum i Britannia Hall, Trondhjem, 5. oktober 2023. I tillegg ble tildelingen av prisen markert under Papirindustriens Tekniske Forenings generalforsamling 21. november 2023.

Les mer
Populært etterutdanningskurs for treforedling

Populært etterutdanningskurs for treforedling

Første fysiske kurssamling i tidenes mest populære EVU-kurs for norsk treforedlingsbransje (nesten 70 påmeldte, over 60 oppmøtte), i samarbeid med Øyvind Gregersen, ble avsluttet med lunsj fredag 22. september, skriver Størker Moe på Linkedin.

Les mer
Treforedlingsprisen 2022 til Odd Morten Aalberg

Treforedlingsprisen 2022 til Odd Morten Aalberg

Treforedlingsprisen 2022 ble tildelt Odd Morten Aalberg og MM FollaCell for å ha tatt CTMP-fabrikken i Steinkjer kommune fra nedleggelse i 2012-2013 til en suksessbedrift med økt produksjon og planer for investeringer i mer kapasitet.

Les mer
Minneord, Torbjørn Helle

Minneord, Torbjørn Helle

Torbjørn Helle døde 27/2 2023, 90 år gammel. Han var en venn, kollega, mentor og forbilde. Torbjørn ble født i 1932 og vokste opp på Hesnes ved Grimstad. Det var en vanskelig oppvekst med skolegang under krigen og trange kår. Rett etter krigen fikk Torbjørn polio, lå lenge på sykehus og bar merker av det hele livet. Som ung mann flyttet Torbjørn til Trondheim for å studere kjemi. Han tok sivilingeniørgraden i 1958, og doktorgraden i 1963 med avhandlingen «Sammenlignende studier over sulfat- og sulfittpapir». Deretter jobbet han for Borregaard AS til han ble ansatt ved NTH som professor fra 1967.

Les mer
Nye æresmedlemmer i PTF

Nye æresmedlemmer i PTF

Rolf Andre Hauge og Karl Jørgen Gurandsrud ble på foreningens generalforsamling 2021, etter enstemmig innstilling fra styret, valgt til æresmedlemmer i Papirindustriens Tekniske Forening. Begge har utvist et bredt arbeide for foreningen over mange år.

Les mer