Rolf Andre Hauge style=

Rolf Andre Hauge

Leder
Jan Anders Oksum style=

Jan Anders Oksum

Nestleder
Rakel Skjellegrind style=

Rakel Skjellegrind

Styremedlem
Brynjar Svarstad style=

Brynjar Svarstad

Styremedlem
Øyvind Eriksen style=

Øyvind Eriksen

Leder, Papirgruppen
Peter Lindgren style=

Peter Lindgren

Leder, Gr. for service og driftstøtte
Simen Prang Følkner style=

Simen Prang Følkner

Ungdomsrep.
Kai Roger Abrahamsen style=

Kai Roger Abrahamsen

Varamedlem, styret
Stefan Russvoll style=

Stefan Russvoll

Nestleder, Gruppe for service og driftstøtte
Irene Skjefstad style=

Irene Skjefstad

Administrasjonssekretær
Karl Jørgen Gurandsrud style=

Karl Jørgen Gurandsrud

Klubbmester