Nye æresmedlemmer i PTF

Nye æresmedlemmer i PTF

Rolf Andre Hauge og Karl Jørgen Gurandsrud ble på årets generalforsamling, etter enstemmig innstilling fra styret, valgt til æresmedlemmer i Papirindustriens Tekniske Forening. Begge har utvist et bredt arbeide for foreningen over mange år. Hauge har vært mangeårig styremedlem og styreleder, mens Gurandsrud har dekket foreningens virksomhet gjennom tidsskriftet Skogindustri og de senere år vært aktiv i foreningens sekretariat i egenskap av Klubbmester.

Les mer
Jan A. Oksum ny nestleder i PTF

Jan A. Oksum ny nestleder i PTF

Rolf A. Hauge ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Papirindustriens Tekniske Forening under årets Treforedlingsforum. Som ny nestleder ble valgt Jan A. Oksum.

Les mer
Treforedlingsprisen 2021 til Øistein Vedahl

Treforedlingsprisen 2021 til Øistein Vedahl

Vedahl har bred erfaring fra norsk og svensk papirindustri, som driftsoperatør, utøvende ingeniør, men også som leder. I de senere år har han også vært brukt som konsulent i forbindelse med vurdering av papirfabrikker i flere europeiske land.

Les mer