Velkommen til Treforedlingsforum 2022

Velkommen til Treforedlingsforum 2022

Treforedlingsforum 2022 Foredragsprogrammet til årets Treforedlingsforum er nå fastlagt og påmeldingen til arrangementet er godt i gang. Mottoet for årets forum er «Industrien mot 2030». Arrangements første dag foregår også i år på Radisson BLU Scandinavia Hotel i Oslo, mens andre dags foredragsprogram og lunch finner sted i lokalene til Oslo Sjømannsforening, kort gangavstand fra Radisson BLU Scandinavia Hotel.

Les mer
Nye æresmedlemmer i PTF

Nye æresmedlemmer i PTF

Rolf Andre Hauge og Karl Jørgen Gurandsrud ble på foreningens generalforsamling 2021, etter enstemmig innstilling fra styret, valgt til æresmedlemmer i Papirindustriens Tekniske Forening. Begge har utvist et bredt arbeide for foreningen over mange år.

Les mer
Jan A. Oksum ny nestleder i PTF

Jan A. Oksum ny nestleder i PTF

Rolf A. Hauge ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Papirindustriens Tekniske Forening under årets Treforedlingsforum. Som ny nestleder ble valgt Jan A. Oksum.

Les mer
Treforedlingsprisen 2021 til Øistein Vedahl

Treforedlingsprisen 2021 til Øistein Vedahl

Vedahl har bred erfaring fra norsk og svensk papirindustri, som driftsoperatør, utøvende ingeniør, men også som leder. I de senere år har han også vært brukt som konsulent i forbindelse med vurdering av papirfabrikker i flere europeiske land.

Les mer