Jan A. Oksum ny nestleder i PTF

Jan A. Oksum ny nestleder i PTF

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 19.12.21.

Rolf A. Hauge ble gjenvalgt som styreleder på generalforsamlingen i Papirindustriens Tekniske Forening under årets Treforedlingsforum. Som ny nestleder ble valgt Jan A. Oksum.

Etter den digitale generalforsamlingen i 2021 var alle i styret på valg. Rakel Skjellegrind ble gjenvalgt som styremedlem, mens Peter Lindgren ble gjenvalgt som leder for Gruppen for service og driftsstøtte og Patrik Axelsson som leder for Massegruppen. Øyvind Eriksen ble valgt som ny leder for Papirgruppen og Simen Følkner som ny ungdomsrepresentant.

 

Styret i PTF fra generalforsamlingen 2021. Fra venstre står Brynjar Svarstad, Patrik Axelsson, Peter Lindberg, Rolf Hauge og Jan Oksum. Rakel Skjellegrind, Øyvind Eriksen og Simen Følkner var ikke til stede da bildet ble tatt.