Minneord, Torbjørn Helle

Minneord, Torbjørn Helle

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 08.03.23.

Torbjørn Helle døde 27/2 2023, 90 år gammel. Han var en venn, kollega, mentor og forbilde. Torbjørn ble født i 1932 og vokste opp på Hesnes ved Grimstad. Det var en vanskelig oppvekst med skolegang under krigen og trange kår. Rett etter krigen fikk Torbjørn polio, lå lenge på sykehus og bar merker av det hele livet.

Som ung mann flyttet Torbjørn til Trondheim for å studere kjemi. Han tok sivilingeniørgraden i 1958, og doktorgraden i 1963 med avhandlingen «Sammenlignende studier over sulfat- og sulfittpapir». Deretter jobbet han for Borregaard AS til han ble ansatt ved NTH som professor fra 1967.

Som professor i papirteknologi og papirfysikk var Torbjørn en ener på sitt felt. Han har undervist nesten alle sivilingeniører som jobbet innen norsk treforedlingsindustri, enten som studenter ved NTH eller på etter- og videreutdanningskurs for næringslivet. Han underviste også NORAD-kurs for internasjonale studenter.

Innen forskning bidro Torbjørn vesentlig til forståelse av styrkeegenskaper til papir, trykkvalitet og ikke minst sammenhengen mellom raffineringsbetingelser for mekanisk masse og fiberkvalitet. For dette siste arbeidet fikk han «The Arne Asplund Mechanical Pulping Award» i 2003.

Torbjørn ble medlem i Papirindustriens Tekniske Forening i 1961. Han bidro aktivt til foreningens virksomhet som hyppig benyttet foredragsholder. For dette ble han utnevnt til Æresmedlem i 2000. Som pensjonist deltok han årlig på foreningens årsmøtearrangement, Treforedlingsforum. Han var med siste gang i 2019.

Torbjørn utmerket seg også på andre områder. Som student var han redaktør i Under Dusken og aktiv i Studentersamfundet. Han var en dyktig skribent og utga flere bøker og mange avisartikler om ulike tema som interesserte ham, slik som tidsregning, teknologihistorie, papir (selvfølgelig) og barndomsminner.

Da Torbjørn ble pensjonist i 2002, fortsatte han sin faglige aktivitet som professor emeritus. For oss som var hans kolleger eller studenter etterlater han gode minner, store bidrag til forskning og til fagkompetansen innen Norsk papirindustri.

Størker T. Moe, Gary C. Carrasco, Kjell A. Kure, Philip A. Reme, Kristin Syverud, Øyvind W. Gregersen, Rolf A. Hauge