Nye æresmedlemmer i PTF

Nye æresmedlemmer i PTF

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 19.12.21. Oppdatert 31.10.22.

Rolf Andre Hauge og Karl Jørgen Gurandsrud ble på foreningens generalforsamling 2021, etter enstemmig innstilling fra styret, valgt til æresmedlemmer i Papirindustriens Tekniske Forening. Begge har utvist et bredt arbeide for foreningen over mange år. Hauge har vært mangeårig styremedlem og styreleder, mens Gurandsrud har dekket foreningens virksomhet gjennom tidsskriftet Skogindustri og de senere år vært aktiv i foreningens sekretariat i egenskap av Klubbmester.

Rolf Andre Hauge ble medlem av PTF i 1989. Han har eksamen fra Østfold Ingeniørhøyskole, linje for kjemiteknikk 1968.

Hauge har i hovedsak arbeidet med salg og markedsføring av maskiner og utstyr til papirfabrikker, de siste 25 år frem til pensjon 2009 med finsk utstyr fra Rauma Repola/Valmet/Metso. Det ble i den perioden gjennomført flere større prosjekter på Saugbrugs i tillegg til PM 6, ombygning av PM 5 og ny innløpskasse på PM4. Dessuten ble det ombygninger på Skogn og stor ombygning av Follum PM7 med installering av Norges eneste filmbestryker. Valmet/Metso var markedsdominerende i Norge.

I 1995 ble Rolf Hauge utnevnt av Finlands President, Martti Ahtisaari, til Ridder av første klasse av Finlands Lejons orden for sin innsats innen finsk næringsliv i Norge og for å fremme norsk-finske relasjoner, spesielt gjennom aktiv virksomhet i Norsk-Finsk Handelsforening. Han var i flere år formann i foreningen, og er nå æresmedlem.

Med Halden Skiklubb utviklet Hauge og Metso et samarbeide  om deltagelse i verdens største orienteringsstafett, Jukola, som arrangeres i Finland. Halden Skiklubb vant stafetten mange ganger i løpet av de 10 årene samarbeidet varte. Som samarbeidspartner inviterte Valmet, senere Metso, hvert år en gruppe gjester fra industrien som opp gjennom årene, foruten besøk på en rekke Metso-enheter, fikk utvidet kjennskap  til finsk geografi og kultur, samt fikk følge en spennende idrettskonkurranse på nært hold. Halden Skiklubb har på sin side hedret Hauge som takk for innsatsen gjennom 10 år.

Som medlem i Finnebustiftelsen, en stiftelse opprettet av finsk og norsk næringsliv for å fremme forståelsen mellom våre to land, etablerte han en årlig samling gjennom 10 år for unge orienteringsløper i Halden med like mange deltagere fra Finland og Norge plukket ut av de nasjonale forbund med instruktører fra Haldens Skiklubbs verdenselite.

Hauge har hatt et bredt engasjement for PTF helt fra han var med i organisasjonskomiteen for International Mechanical Pulping Conference (IMPC) i 1993, frem til han ble gjenvalgt som styreleder 2021. IMPC er det viktigste internasjonale engasjement PTF har ansvaret for.

Han ble første gang innvalgt i PTF s styre som styremedlem 1998, ble nestleder i 2006 og overtok ledervervet i 2014. Etter å ha fullført sine to perioder, valgte foreningens generalforsamling i 2018 å forandre vedtektene, slik at han kunne velges på nytt for nok en periode. Han sitter fortsatt som styreleder, og er foreløpig valgt frem til 2022.

Hauges brede engasjement for PTF har gitt seg mange utslag. Han ledet komitéen som stod bak foreningens 100-årsjubiléum i 2014 og 100-årsboken. De senere årene har han også dekket flere av funksjonene som generalsekretæren tidligere hadde, deriblant representert PTF i EUCEPA og deltatt på spesielle arrangement i regi av de nordiske søsterforeninger.

Engasjementet i IMPC, som startet i 1993, fortsatte i 2005, og fikk sin avslutning ved IMPC 2018 i Trondhjem der han var leder for organisasjonskomitéen. Konferansen fikk en overraskende stor deltagelse, utviklingen i industrien tatt i betraktning. Deltagerne kom fra det meste av verden, inklusive New Zealand, Syd- og Nord-Amerika, og arrangørene fikk mange godord for gjennomføringen i «trønderhovedstaden» som viste seg fra sin beste side.

 

Karl Jørgen Gurandsrud har eksamen fra Institutt for treforedlingskjemi, NTH (NTNU) i 1972 og ble medlem i PTF fra 1974. Han har siden fulgt foreningens virksomhet som redaksjonssekretær fra 1984 og redaktør fra 1982 i tidsskriftet Skogindustri. PTF var med på bransjeinitiativet i 1947 som førte til etableringen av Forlagsaksjeselskapet Norsk Skogindustri med oppgave å utgi tidsskriftet med samme navn.

Den gangen hadde foreningen fem faggrupper som alle hadde sine vår- og høstmøter. I tillegg kom Teknikeruken (nå Treforedlingsforum), slik at det i mange år var 11 møter i året å dekke for tidsskriftet, som etter hvert fikk navnet Skogindustri. Det er knapt noen som har vært på så mange PTF-møter som Gurandsrud. Det tette forholdet mellom foreningene og tidsskriftet bekreftes også av at medlemmene hadde kollektivt abonnement så lenge tidsskriftet ble utgitt. Til foreningenes 100-årsjubiléum i 2014 ble det utgitt en ekstra jubiléumsutgave.

Tidsskriftet Skogindustri ble tildelt Treforedlingsprisen i 2007. I begrunnelsen fra Prisutdelingskomitéen heter det at «Tidsskriftet Skogindustri har vært et viktig organ i norsk treforedling i 60 år. Som bransjens eneste norske fagtidsskrift har tidsskriftet holdt treforedlings- og trelastbransjen informert og oppdatert, og også bidratt til å profilere bransjene på en positiv måte».

Da Papirindustriens Tekniske Forening skulle markere sitt 100-årsjubileum i 2014, ble det besluttet å utgi en jubileumsbok. Bokkomitéen ga Gurandsrud og journalist Reidar Heieren oppdraget med å redigere boken, samtidig som de begge var bidragsytere, både med tekst og bilder. Heieren bidro i stor grad med historiske bilder, mens Gurandsrud stod for bilder fra foreningens seneste 40 år.

Etter at han ble pensjonist i 2014 overtok han vervet som foreningens klubbmester. Samtidig ble foreningens sekretariat sterkt redusert, slik at han etter hvert ble en del av dette, sammen med Irene Skjefstad og Rolf Hauge. Viktige oppgaver har vært den praktiske gjennomføring av Treforedlingsforum.

Den største utfordringen som klubbmester fikk Gurandsrud da det ble klart at det var ønsket at PTF igjen skulle arrangere IMPC i 2018. Han ble en del av organisasjonskomitéen som ganske raskt kom til at konferansen denne gang burde gå i Trondhjem, etter at PTFs tidligere arrangement hadde vært i Oslo. Hotell for foredragene ble valgt og man skulle ha sted for festmiddag og et uformelt kveldsarrangement.

Komitéen ønsket seg Erkebispegården til festmiddagen, og fikk klarsignal for dette. Gurandsrud ble kontaktperson for Nidarosdomens Restaureringsarbeider med ansvaret for opplegget til middagen. Det ble satset på mat og drikke inspirert av tiden da den siste katolske erkebiskop styrte (1500-tallet), noe som tydeligvis slo an blant de internasjonale konferansedeltagerne. En kort orgelkonsert i Nidarosdomen før middag, satte prikken over i-en for et vellykket arrangement.

Munkholmen ble åstedet for et mer uformelt arrangement, med omvisning på muséet og grillmat i en fin trøndersk forsommerkveld.