Velkommen til Treforedlingsforum 2022

Velkommen til Treforedlingsforum 2022

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 01.11.22. Oppdatert 01.11.22.

Treforedlingsforum 2022:

Påmeldingen godt i gang

Foredragsprogrammet til årets Treforedlingsforum er nå fastlagt og påmeldingen til arrangementet er godt i gang. Mottoet for årets forum er «Industrien mot 2030».

Arrangements første dag foregår også i år på Radisson BLU Scandinavia Hotel i Oslo, mens andre dags foredragsprogram og lunch finner sted i lokalene til Oslo Sjømannsforening, kort gangavstand fra Radisson BLU Scandinavia Hotel.

Første tema første dag er «Trender og rammevilkår». De første foredragene vil ta for seg kraft- og virkesbalansen frem mot 2030. Det blir også foredrag om rekruttering og kompetanse, samt om EUs taksonomi (klassifiseringssystem). Siste punkt før lunch er utdeling av Treforedlingsprisen 2022.

Under siste del av dagen tar man for seg statusen for en del omstillingsprosjekter innen norsk treforedling. Det blir eksempler på prosjekter både i Norge og det øvrige Europa.

Andre dag tar programmet for seg fabrikkdrift som hovedtema. Det blir et bredt program med eksempler både fra treforedlingsbedrifter, leverandørindustrien og forskning.

Påmeldingsfristen for Treforedlingsforum 2022 er 12. november. Påmeldingsskjema og tilleggsinformasjon finner du her.

Treforedlingsforum er nå det eneste møtested for en samlet norsk treforedlingsindustri. Den tradisjonsrike «Teknikerukens middag» på Hotel Continental samt programmet for øvrig gir god anledning til mingling og nettverksbygging.