Treforedlingsprisen 2022 til Odd Morten Aalberg

Treforedlingsprisen 2022 til Odd Morten Aalberg

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 25.09.23. Oppdatert 26.09.23.

Treforedlingsprisen 2022 ble tildelt Odd Morten Aalberg og MM FollaCell for å ha tatt CTMP-fabrikken i Steinkjer kommune fra nedleggelse i 2012-2013 til en suksessbedrift med økt produksjon og planer for investeringer i mer kapasitet. Prisen ble mottatt av Rita Dolmseth på vegne av prisvinnerne.

I 1901 ble det etablert sagbruk på tomten, og i 1909 ble tresliperiet startet opp. Gjennom årene har det vært flere eiere: Nord-Trøndelag Fylke, Bjørn Lyng, Norske Skog og Södra Cell.

I 2013 overtok Mayr-Melnhof eierskapet og drev fabrikken videre med produksjon av CTMP og BCTMP. Kapasiteten er nå på 140 000 tonn/år. MM FollaCell har planer om investeringer i ytterligere kapasitetsøkninger de nærmeste årene. Det er også nylig ferdigstilt store investeringer i miljøtiltak ved bedriften.

 Bedriften eksporterer all produksjon, i all hovedsak til markedet i Europa. Massen går i hovedsak til produksjon av emballasje.

Treforedlingsprisen 2022 ble overlevert av Gisle Løhre Johansen fra Stiftelsen PFI og ble mottatt av Rita Dolmseth på vegne av prisvinnerne (Foto: Line Venn, Norsk Skogbruk).