Treforedlingsprisen 2023 til Philip A. Reme

Treforedlingsprisen 2023 til Philip A. Reme

Publisert av Karl Jørgen Gurandsrud den 19.03.24. Oppdatert 19.03.24.
Treforedlingsprisen 2023 ble tildelt Philip André Reme. Overrekkelsen skjedde ved styreleder Amund Saxrud i Stiftelsen PFI under markeringen av PFIs 100-årsjubileum i Britannia Hall, Trondhjem, 5. oktober 2023. I tillegg ble tildelingen av prisen markert under Papirindustriens Tekniske Forenings generalforsamling 21. november 2023.
Philip André Reme leder RISE-PFI med stødig og innovativ hånd, alltid med tanke for utvikling og problemløsning innen norsk treforedlingsindustri. Reme har også deltatt i viktige strategiske prosesser nasjonalt, herunder Skog22 og Prosess21, samt vært med i ledelsen av en av to arbeidsgruppene i dialogforum med Landbruksdepartementet.
Hans utrettelige innsats for treforedlingsindustrien er uvurderlig for bransjen. Remes profesjonelle og rolige vesen fremmer samarbeid og nettverk innad i bransjen, med bedrifter i andre bransjer, myndigheter, organisasjoner og andre forskningsmiljøer.