Treforedlingsprisen 2023 til Philip A. Reme

Treforedlingsprisen 2023 til Philip A. Reme

Treforedlingsprisen 2023 ble tildelt Philip André Reme. Overrekkelsen skjedde ved styreleder Amund Saxrud i Stiftelsen PFI under markeringen av PFIs 100-årsjubileum i Britannia Hall, Trondhjem, 5. oktober 2023. I tillegg ble tildelingen av prisen markert under Papirindustriens Tekniske Forenings generalforsamling 21. november 2023.
Philip André Reme leder RISE-PFI med stødig og innovativ hånd, alltid med tanke for utvikling og problemløsning innen norsk treforedlingsindustri. Reme har også deltatt i viktige strategiske prosesser nasjonalt, herunder Skog22 og Prosess21, samt vært med i ledelsen av en av to arbeidsgruppene i dialogforum med Landbruksdepartementet.
Hans utrettelige innsats for treforedlingsindustrien er uvurderlig for bransjen. Remes profesjonelle og rolige vesen fremmer samarbeid og nettverk innad i bransjen, med bedrifter i andre bransjer, myndigheter, organisasjoner og andre forskningsmiljøer.